หางาน

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับหางานในปี 2021

การหางานในสายอาชีพต่าง ๆ จำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมตัว, การเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์งาน, รวมถึงการเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ทางบริษัทนั้น ๆ รับทราบข้อมูลของผู้สมัคร และนำประกอบการตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อไม่ให้ทุกท่านพลาดโอกาสดี ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย ก็ไปดูพร้อม ๆ กันเลยว่า เอกสารที่ทุกท่านจำเป็นจะต้องใช้จะมีอะไรกันบ้าง 

เอกสารสำคัญสำหรับหางานที่จำเป็นต้องมี 

1. เรซูเม่ และรูปถ่าย 

เนื่องจากเรซูเม่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทต่าง ๆ ได้รู้จักผู้ที่กำลังหางานได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเรซูเม่ที่มีคุณภาพจะต้องมีข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วน อาทิ ข้อมูลการติดต่อ, ข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน และข้อมูลทักษะการทำงาน และอย่าลืมใส่รูปถ่ายลงบนเรซูเม่เป็นอันขาด 

2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 

แม้ว่าทุกท่านจะได้ใส่ข้อมูลการศึกษาลงบนเรซูเม่อย่างครบถ้วนแล้วก็ตาม สำเนาใบรับรองการศึกษาก็ดูจะเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ไม่ควรเว้นว่างไว้โดยเด็ดขาด  

3. หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี) 

เพราะสิ่งที่สำคัญในการประกอบการตัดสินใจของบริษัทต่าง ๆ ล้วนเป็นประสบการณ์การทำงานของผู้หางานแต่ละท่าน ไม่ว่าจะเป็น การฝึกงานตามหลักสูตร, การทำงานนอกเวลา เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ จะช่วยชูให้ทุกท่านเป็นคนที่สามารถปรับตัวได้ง่าย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง 

4. ประกาศนียบัตรต่าง ๆ  

หากประกาศนียบัตรต่าง ๆ ที่ทุกท่านได้รับ มีความเกี่ยวข้องกับสายอาชีพที่กำลังหางาน แนะนำให้แนบเข้าไปด้วย เพื่อให้ทางบริษัทเห็นว่า ท่านเป็นผู้ฝักใฝ่ในการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง และเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ให้กับตนเองอยู่เสมอ รวมถึงผลการสอบ TOEIC, TOEFL, CU-TEP หรือผลสอบอื่น ๆ ที่ตรงกับวิชาชีพ 

5. เอกสารราชการต่าง ๆ  

เอกสารที่ทางราชการออกให้ ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ทุกท่านควรนำไปด้วยทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), ใบผ่านเกณฑ์ทหารฯ (สำหรับเพศชาย) เป็นต้น 

นอกจากเอกสารต่าง ๆ ที่ทุกท่านควรนำไปประกอบการ หางาน ด้วยทุกครั้ง ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น ก็อย่าลืมให้เวลากับตัวเอง ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การฝึกทักษะการพูด, บุคลิกภาพ รวมถึงรวบรวมผลงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเสริมให้ข้อมูลของทุกท่านมีความน่าสนใจ และโดดเด่นมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือ ควรทำความเข้าใจข้อมูลของบริษัทที่ต้องการร่วมงานให้ดี เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ทุกท่านได้เข้าเป็นหนึ่งในตัวเต็งได้แล้วนั่นเอง 

การหางานในสายอาชีพต่าง ๆ จำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมตัว, การเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์งาน, รวมถึงการเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ทางบริษัทนั้น ๆ รับทราบข้อมูลของผู้สมัคร และนำประกอบการตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อไม่ให้ทุกท่านพลาดโอกาสดี ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย ก็ไปดูพร้อม ๆ กันเลยว่า เอกสารที่ทุกท่านจำเป็นจะต้องใช้จะมีอะไรกันบ้าง  เอกสารสำคัญสำหรับหางานที่จำเป็นต้องมี  1. เรซูเม่ และรูปถ่าย  เนื่องจากเรซูเม่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทต่าง ๆ ได้รู้จักผู้ที่กำลังหางานได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเรซูเม่ที่มีคุณภาพจะต้องมีข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วน อาทิ ข้อมูลการติดต่อ, ข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน และข้อมูลทักษะการทำงาน และอย่าลืมใส่รูปถ่ายลงบนเรซูเม่เป็นอันขาด  2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา  แม้ว่าทุกท่านจะได้ใส่ข้อมูลการศึกษาลงบนเรซูเม่อย่างครบถ้วนแล้วก็ตาม สำเนาใบรับรองการศึกษาก็ดูจะเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ไม่ควรเว้นว่างไว้โดยเด็ดขาด   3. หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)  เพราะสิ่งที่สำคัญในการประกอบการตัดสินใจของบริษัทต่าง ๆ ล้วนเป็นประสบการณ์การทำงานของผู้หางานแต่ละท่าน ไม่ว่าจะเป็น การฝึกงานตามหลักสูตร, การทำงานนอกเวลา เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ จะช่วยชูให้ทุกท่านเป็นคนที่สามารถปรับตัวได้ง่าย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง  4. ประกาศนียบัตรต่าง ๆ   หากประกาศนียบัตรต่าง…